Αρχική

Αρχική 2024-06-10T13:21:47+03:00

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός τίτλος: «ΡΟΔΙΑ»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 16.300,00

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρέβεζας νομού Πρέβεζας, και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Ζαλόγγου 69, 48100 Πρέβεζα.

Μοναδικός Εταίρος είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης, Τ.Θ. 138, 48100 Πρέβεζα.

Διαχειριστής: Αρχιμ. Εφραίμ-Ιωάννης Τουμπέκης

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης.

ΑΦΜ: 097944298
ΔΟΥ: Πρέβεζας
Αρ. ΓΕΜΗ: 16922449000

e-mail: rodiacenter@gmail.com

Ιχθυοτροφεία Ροδιάς – Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η εταιρεία ασχολείται με την αξιοποίηση κυρίως των φυσικών ιχθυοτροφείων Ροδιάς (Τσουκαλού ή Μοναστηριού, Κωνστάντιο, Άγιος Γεώργιος) και Σακολέτσι δια της εκμισθώσεως ή υπεκμισθώσεως αυτών. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναθέτει σε μελετητές την εκπόνηση μελετών για την προστασία και την βελτίωση των φυσικών αυτών οικοσυστημάτων, και, αν απαιτηθεί για την προστασία αυτών, η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει έργα εις αυτά και κάθε ενέργεια συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου Υγροτόπων Ροδιάς

Κέντρο Υγροτόπων Ροδιάς
Rodia Wetlands Center