Αρχική

Αρχική 2020-11-12T15:22:58+03:00

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός τίτλος: «ΡΟΔΙΑ»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 16.300,00

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρέβεζας νομού Πρέβεζας, και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Ζαλόγγου 69, 48100 Πρέβεζα.

Μοναδικός Εταίρος είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης, Τ.Θ. 138, 48100 Πρέβεζα.

Διαχειριστής: Αρχιμ. Εφραίμ-Ιωάννης Τουμπέκης

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης.

ΑΦΜ: 097944298
ΔΟΥ: Πρέβεζας
Αρ. ΓΕΜΗ: 16922449000

e-mail: rodiacenter@gmail.com

Ιχθυοτροφεία Ροδιάς – Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η εταιρεία ασχολείται με την αξιοποίηση των φυσικών ιχθυοτροφείων Ροδιάς (Κωνστάντιο, Τσουκαλού ή Μοναστηριού, Άγιος Γεώργιος) και Σακολέτσι, ώστε να καταστούν σύγχρονα και αποδοτικά ιχθυοτροφεία με την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων για την προστασία και την ήπια διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων αυτών (η έννοια ήπια διαχείριση αναφέρεται σε ενέργειες όπως η αλιευτική διαχείριση και ο οικοτουρισμός – θρησκευτικός τουρισμός).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου Υγροτόπων Ροδιάς

Κέντρο Υγροτόπων Ροδιάς
Rodia Wetlands Center