Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 2020-06-16T09:47:46+03:00

Σε αυτή τη σελίδα αναρτούνται οι οικονομικές καταστάσεις της ΙΚΕ.

 

Έτους 2019

Πρακτικό Νο 6 – Έγκριση Οικον. Καταστάσεων 2019

Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης Προσάρτημα 2019

 

Έτους 2018

Πρακτικό Νο 3 – Έγκριση Οικον. Καταστάσεων 2018

Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης Προσάρτημα 2018